Ovaltine đầu tiên được chế ra năm 1904 ở Bern, Thụy Sỹ, nơi nó vẫn được biết đến với cái tên Ovomaltine (từ tiếng La Tinh, ovum: trứng, và malt là lúa mạch). Năm 1909, khi được xuất khẩu qua Anh, do lỗi đánh máy, tên thương hiệu bị đổi thành Ovaltine, cái tên đó từ đó được sử dụng ở các cộng đồng tiếng Anh.

Thiết Kế Website: Phương Nam Vina
0
0978121348